Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Smarta Offentliga Miljöer (SOM)

Inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige drivs IoT-hubben Smarta Offentliga Miljöer (SOM) i Lund/Malmö, med finansiering från Vinnova. Kraftringen driver i samband med det projektet Övervakning av Samhällskritisk Infrastruktur, med syfte att använda IoT för att öka leveranskvaliteten och effektivisera drift och underhåll av infrastrukturer för el, gas, värme, kyla och fiber.

Inom SOM-projektet testas ett antal olika sensornättekniker. Erfarenheterna från testerna kommer ge oss kunskaper som gör att vi kan koppla upp sensorer på allt möjligt i staden. Det kan vara för interna behov i andra delar av Kraftringens verksamheter men det kan också vara externa kunders behov, såsom mätning av fyllnadsgrad i soptunnor eller om en parkeringsplats är ledig.

Uppkopplade sensorer i byar och städer kan ge värdefull information om sakernas tillstånd - Internet of Things (IoT)