Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Energilösning Södra Sandby

Under 2019 samarbetar vi med Lunds kommun, Lundafastigheter, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och Skånska Energi AB i ett projekt med fokus på Södra Sandby utanför Lund. I en förstudie som pågår från januari till december arbetar vi för att gemensamt hitta den – eller de – bästa övergripande energilösningarna för byn!

Sedan många år förses Sandbybadet, Killebäckskolan och Killebäckshallen med fjärrvärme från ett lokalt, biogaseldat värmeverk. Under början av 2019 genomförde vi grävarbeten för att utvidga nätet med en anslutning till LKF:s nya centrumkvarter Kryptan några hundra meter bort. Utöver att Kraftringens gasnät driver värmeverket så förser det även ett stort antal fastigheter direkt med biogas.

Lundafastigheter och LKF är två stora kunder till Kraftringen i Södra Sandby och sedan december 2018 äger Kraftringen en majoritet av det lokala energiföretaget Skånska Energi, som bland annat äger elnätet i byn och har försett Sandbybor med såväl värmepumpar som geoenergi. Tillsammans med representanter från Lunds kommun har vi nu bildat en förstudiegrupp med syfte att hitta innovativa energilösningar för byn. I första hand gäller det värmeförsörjning men även andra energiformer kommer att beaktas.

Frågan vi nu gemensamt arbetar med är om vi kan utvidga de lösningar vi hittar till kommunen, LKF och Lundafastigheter även till andra fastigheter och verksamheter i byn. Därför är vi intresserade av vad du som boende och verksam i Södra Sandby har för synpunkter och idéer rörande energilösningar. Hör gärna av dig! Kontakta förstudieledare Sara Kralmark nedan.