Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Solcellsparken i Forsby – här berättar vi löpande om projektet

Uppdaterad 22-03-2022

Behovet av förnybar elproduktion är stort i Skåne och på Kraftringens har vi som målsättning att vara ledare inom hållbar energi. Sverige som land har som mål att senast 2045 ha nollnettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Satsningar inom storskalig solkraft är en viktig del för att nå detta mål.

Anläggningen i Forsby blir vår första solpark. Den kommer att bidra med förnybar el och ge bl.a. boende i Klippan möjlighet att köpa lokalproducerad solel. En viktig del av projektet blir även att skapa en ökad biologisk mångfald. 

Solpark-2000-klippan.jpg

För att få en uppfattning om solparkens utseende när den väl är på plats, har vi tagit fram en 3D-bild. Ungefär så här kommer det att se ut från ovan med 4 500 paneler på plats. Illustration: Svea Solar.

Fokus på biologisk mångfald

Hur marken används är en viktig fråga och vi kommer att fokusera på den biologiska mångfalden i och omkring solparken. Bl.a. kommer en fårflock att beta på området och blommande ängsväxter ska sås in. Tillsammans med sandblottor och död ved som placeras ut blir detta ett hem för viktiga pollinerande insekter som vilda bin, fjärilar och blomflugor. Läs mer om vilda pollinatörer på Naturvårdsverkets sida.

Fakta om solparken
Plats Forsby (mellan Klippan och Krika)
Yta 3 hektar
Installerad effekt 3 MWp
Antal paneler 4500 stycken. Placeras på stativ som pålas ner i marken
Panelernas höjd Knappt 3 meter över markytan
Investering Ca. 20 miljoner kr

Tidsplanen

Start för markarbete: Mars/april 2022. Marken kommer då att bl.a. sås in med blommande ängsväxter.
Byggstart: Preliminärt juni/juli 2022. Detta är dock beroende på leveranstider, just nu är många leveranskedjor påverkade av bl.a. pandemieffekter.
Solel kan levereras ut på nätet: Preliminärt augusti/september 2022. Solparken beräknas vara färdigbyggd ca 10 veckor efter det att byggnationen påbörjas.

Så mycket el kommer att produceras

Den nya solparken beräknas förse elnätet med 3000 MWh el per år. något som motsvarar hushållsel till 600 villor eller el för 1000 elbilars genomsnittliga årsförbrukning.

Så har vi räknat:
En genomsnittlig villa använder ungefär 5 MWh (5000 kWh) el för hushållsändamål, såsom matlagning, elektrisk utrustning, belysning mm.

El för uppvärmningsändamål och tappvarmvatten är inte inkluderat i hushållsel eftersom det kan göras på olika sätt, t.ex. med fjärrvärme eller bränsleeldade pannor som knappt använder el alls, såväl som med värmpumpsteknik eller direktverkande el.

En genomsnittlig elbil drar ca 2 kWh/per mil och kör 1500 mil/år, vilket ger en årsförbrukning på 3000 kWh (3 MWh).

Information om byggnationen

  • Solparken kommer att omgärdas av ett stängsel. Detta minskar också risken för att fåren skadas av rovdjur.

  • Inom solparken kommer det att uppföras en transformatorstation som kräver bygglov. Storlek: Ca 2,5 x 6,0 m stor. 3 m hög.

  • Anslutning kommer att ske norrifrån, med grävning från mottagningsstationen ca 500 m norr om solparken.

  • Samförläggning kommer göras så att elkabel förläggs hela vägen ner till fördelningsstationen ca 300 m söder om solparken.

  • Luftledningen på solparkens västra sida, som idag löper över och nära vissa villatomter kommer att tas bort.

  • En mindre kopplingsstation kommer uppföras av elnätsägaren nära transformatorstationen. Denna kommer att ligga på utsidan av stängslet. Ansökan om bygglov kommer att göras inom kort.

Kommer det att bli stökigt under byggnationen?

Under byggnationen kommer det bli en del transporter till området. Uppställning av material och bodar kommer göras på västra sidan om landsvägen, norr om den blivande solparken. När pålningsarbete pågår kan visst buller förekomma.

Vem står bakom projektet?

Kraftringen Energi – ägare och byggherre.
Kraftringen Nät – ansvarar för anslutningen av solparken, nedtagningen av den befintliga luftledningen samt uppförandet av kopplingsstationen.
Svea Solar - en av Sveriges mest erfarna solparksbyggare är totalentreprenör.

Planteringar av träd och buskar för att minska utsikten över parken

Ligger din tomt så att du kommer att se solparken från ditt hus? I så fall finns möjlighet att vi kan plantera buskar eller träd nära landsvägen för att minska utsikten över parken. Kontakta vår övergripande projektledare Adam för mer information (du hittar hans kontaktuppgifter här nedan).