Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Lagring av personuppgifter har i nästan 20 år i Sverige styrts av personuppgiftslagen, PUL. Från och med 25 maj 2018 ersattes den av EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen på svenska. Förordningens efterlevnad kontrolleras i Sverige av Datainspektionen.

På den här sidan kan du läsa mer om hur Kraftringen behandlar de personuppgifter du lämnar till oss.

Varför samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Kraftringen är primärt avsedda för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i våra avtal med dig som kund. Personuppgifter används även för marknadsföring, profilering och affärsutveckling.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Kraftringen registrerar personuppgifter via flera olika kanaler. Du kanske fyller i ett formulär här på webbplatsen, skickar ett mejl, chattar eller pratar i telefon med vår kundservice etc. Vi får även information från offentliga register och liknande. Informationen på denna sida gäller oavsett hur data insamlats.

Här kan du läsa mer om du hur vi använder cookies.

Information till dig som registrerad

Vilken information vi har lagrat om dig beror främst på vilken eller vilka av våra produkter eller tjänster du har eller haft avtal med oss om. Vi har tagit fram ett hjälpmedel, en så kallad widget, där du själv kan hitta vilken typ av information vi sparar om respektive kundtyp samt vilket bolag som hanterar din personuppgift och vem som är personuppgiftsansvarig. Du hittar denna funktion längst ner på den här sidan.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Kraftringens register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut.

Dina rättigheter

Vi på Kraftringen tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att, via respektive personuppgiftsansvarig, begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa. En begäran av tillgång till dina uppgifter går att göra kostnadsfritt. Du har även möjlighet att invända mot hur vi använder eller behandlar dina uppgifter, inklusive rätten till dataportabilitet. Kontakta vår kundservice om du har något av dessa ärenden. Invändningar mot hur Kraftringen använder personuppgifter kan även lämnas till Datainspektionen.

Marknadsföring

De gånger vi samlar in personuppgifter för att använda till direktmarknadsföring så framgår detta vid insamlingstillfället och du har alltid möjlighet att tacka nej till att motta direktmarknadsföring från oss. Anmälan sker skriftligt till vår kundservice. Vid telefonmarknadsföring kontrolleras dina uppgifter mot existerande spärregister för att inte personer som aktivt avsagt sig intresse för marknadsföring ska kontaktas.

Hantering av personuppgifter hos andra parter

Vid behov överlämnas personuppgifter mellan Kraftringens bolag samt till underleverantörer och samarbetspartners. I dessa fall föreligger ett tydligt avtal för hur personuppgifterna ska hanteras. Detta görs genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och aktuell part. Normalt sett sker inga sådana överlämningar till parter utanför EU- eller EES-området. Om så ändå sker så tillser Kraftringen att samtliga juridiska förutsättningar är uppfyllda.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för Kraftringens samtliga insamlade personuppgifter är Kraftringen Energi AB, Kraftringen Nät AB, Kraftringen Fiber AB respektive Kraftringen Service AB. Koncernens personuppgiftsansvarige nås genom kundservice@kraftringen.se eller via telefon, 020-32 61 00.

Kraftringens dataskyddsombud är Andreas Lindström på Foyen Advokatfirma, du når honom på andreas.lindstrom@foyen.se eller telefon 040-661 56 44.

Mer information om GDPR

För en mer detaljerad beskrivning av dataskyddsförordningen rekommenderar vi Datainspektionens webbplats.