Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Örtoftaverket – lokalproducerad el och fjärrvärme från hjärtat av Skåne

I den lilla orten Örtofta, belägen några minuters bilresa från Eslöv, ligger Örtoftaverket som drivs enbart med biobränsle. Med sin imponerande höjd tornar byggnaden upp sig över det platta skånska landskapet.

Örtoftaverket är vår senaste och största produktionsanläggning. Här produceras värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela Eslövs behov.

Örtoftaverket är en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för fjärrvärme och el och drivs enbart på biobränsle. Kraftvärmeverket stod klart i mars 2014 och är vår största satsning någonsin med en investering på 1,8 miljarder kronor.

Förnybar och lokalproducerad värme och el 

Örtoftaverket eldas med biobränsle från lokala och regionala markägare i Skåne och södra Småland. Totalt går det åt cirka 310 000 ton biobränsle per år, i form av bland annat skogsbränsle och returträ, för att driva verket.

Örtoftaverket

Historien bakom Örtoftaverket

Redan i början av 2000-talet började visionen om ett nytt biokraftvärmeverk att ta form inom Kraftringen. Det fanns ett behov av att effektivisera och modernisera produktionen av fjärrvärme i kommunerna Lund, Eslöv och Lomma, som tillsammans bildar koncernens största fjärrvärmenät. Men visionen innefattade också högt satta klimatmål. Verket skulle eldas med lokala och regionala förnybara bränslen, och på så sätt bidra till minskade koldioxidutsläpp globalt, och till att nå såväl regionens som Sveriges klimatmål.

2006 lämnades de första ansökningarna in om bygglov. I mars 2012, efter en sex år lång tillståndsprocess, kunde spaden sättas i marken. Örtoftaverket är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som producerar värme motsvarande halva fjärrvärmebehovet i Lund, Lomma och Eslöv (500 GWh) samt el motsvarande Eslövs årsbehov (220 GWh).

Vi säkrar fjärrvärmens framtid i Skåne

Örtoftaverket stod klart 2014 och byggdes för att effektivisera vår fjärrvärmeproduktion, samt att bidra till Sveriges klimatmål. Biokraftvärmeverket producerar värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela behovet i Eslöv. Örtoftaverket är Kraftringens största satsning någonsin med en investeringskostnad på 1,8 miljarder svenska kronor.

Eftersom verket eldas med regionala och lokala biobränslen (skogsbränsle och returträ) räknar man med att bidra till en minskning av de globala koldioxidutsläppen. Här eldas toppar, grenar och andra trädrester som blir över efter avverkning som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Returträ som rivningsvirke, gamla lastpallar och liknande blir också till flis och värme, liksom regelrätta träd och stockar. Cirka 310 000 ton bränsle per år behövs. De flesta leverantörer finns i Skåne och södra Småland.

Prisdialogen

Kraftringen är sedan 2014 medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogen är ett branschsamarbete som riktar sig till näringsidkare och syftar till att stärka kundens ställning och skapa en rimlig och stabil prisutveckling på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och dåvarande branschorganisationen Svensk Fjärrvärme (nu en del av Energiföretagen Sverige). Dialogen sker genom ett antal samrådsmöten som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell.

Ansökan om medlemskap görs varje år till Prisdialogens styrelse som då tar nytt beslut inför nästa kalenderår.

Läs mer på Prisdialogens webbplats.