Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringens rapport kvartal 1 visar positiv utveckling

Kraftringens rapport för första kvartalet 2016 visar på positiva försäljningsvolymer som gav en ökning av rörelseresultatet till 191 mkr (179). Resultatet efter finansiella poster minskar till 141 mkr (164) till följd av nedskrivning av aktier i ett vilande dotterföretag. Ett positivt operativt kassaflöde 163 (101) bidrar till att minska nettoskulden till 2 226 (2 389). Investeringarna i fjärrvärmenätet fortsätter med pågående anslutningar till ESS och Brunnshögsområdet.

Kraftringen tar ett nytt steg mot målet att leverera helt fossilbränslefri fjärrvärme år 2020, när den största återstående fossilbränsledrivna anläggningen i fjärrvärmenätet Lomma- Lund-Eslöv, ersätts med mer hållbara bränslen. Det är en naturgaspanna på Södra verket som stängs och ersätts med biobränslebaserad värme från Örtoftaverket och geotermisystemet på Värpinge.

Reinvesteringar inom både el- och fjärrvärmenät fortsätter för att ge säkrare leveranser till kunderna. Redan i år byts en stor del av de äldre fjärrvärmeledningarna i centrala Lund. Under kvartalet utarbetar vi planer för vädersäkring av våra elnät. Kraftringen presenterar också ett kundkoncept för de som vill bli energiproducent med hjälp av solceller.

- Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett positivt kvartal med en stabil utveckling. Men inte minst ur ett verksamhetsperspektiv ser jag motsvarande positiva utveckling med flera goda exempel på genomförda aktiviteter kopplat till nya energilösningar, solceller och laddinfrastruktur. Därutöver fortsätter vi genomföra investeringar i våra fjärrvärme- och elnät för leveranser som både är hållbara och trygga, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Delårsrapporten bifogas pressmeddelandet.

Kraftringens rapport kvartal 1 visar positiv utveckling