Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019


Kraftringens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2019 är nu publicerade. De beskriver koncernens starka finansiella resultat som möjliggör fortsatt satsning på hållbara energilösningar, och hur Kraftringen jobbar med olika hållbarhetsfrågor.

Kraftringen gjorde 2019 koncernens bästa resultat någonsin, med en nettoomsättning på 3 367 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella poster på 426 miljoner kronor.

- Kraftringens goda resultat innebär att vi kan finansiera våra investeringar och viktiga utvecklingsprojekt, för att ta vår strategiska position, säger Kraftringens vd och koncernchef Sezgin Kadir.

Stora investeringar

Kraftringen investerade under året i bland annat framtidssäkring av elnäten, installering av nya smarta energimätare och världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Totalt uppgick Kraftringens investeringar till 457 miljoner kronor under 2019.

Hållbarhet en framgångsfaktor

För Kraftringen är arbetet med hållbarhetsfrågor integrerat i koncernens strategi och verksamhet, och i hållbarhetsrapporten för 2019 kan du läsa mer om hur Kraftringen arbetar med olika hållbarhetsfrågor, som miljö, risker, medarbetare.

- Kraftringens starka position inom hållbarhet är fortsatt viktig och behöver utvecklas för att vi ska behålla vår ledande ställning inom området, avslutar Sezgin Kadir.

Läs mer

Du kan läsa Kraftringens finansiella rapporter här: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/om-oss/finansiell-information/arsredovisningar/

Du kan läsa Kraftringens hållbarhetsrapport här: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/hallbarhet/hallbarhetsstyrning/hallbarhetsrapport/

Kraftringens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019