Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Kraftringens bokslutskommuniké 2020

Sammanfattning av perioden 1 januari-31 december 2020

 • Årets nettoomsättning uppgick till 3 072 mnkr (3 367), en minskning med 295 mnkr eller 8,8 % jämfört med föregående år. Omsättningen påverkades främst av mildare väder och låga elpriser vilket gett minskade energileveranser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 461 mnkr (473), och resultatet efter finansiella poster till 405 mnkr (426). Jämfört med föregående år minskade resultatet till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 366 mnkr (451).
 • Det operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 335 mnkr (270). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -421 mnkr (-252). Kassaflödet påverkades huvudsakligen av amortering av skuld.
 • Nettoskulden (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) minskade under året med 9 % till 2 019 mnkr (2 219).

Kraftringens kreditbetyg från Standard & Poor’s är BBB+(stable outlook)/A-2.

Väsentliga händelser under året

 • Energiåret 2020 går till historien som det varmaste på många
  år. Detta har minskat Kraftringens energileveranser jämfört
  med ett normalår.
 • Under covid-19-pandemin har Kraftringen haft en generös inställning
  med betalningsanstånd och har engagerat sig i flera
  aktiviteter som Mat för hjältar och Digital stadsvandring.
 • Elnätsinvesteringar görs för att rusta elnätet för framtiden och
  ge våra kunder en trygg och stabil leverans. En ny mottagningsstation
  med 50 % högre kapacitet invigdes i Lomma i början
  av sommaren.
 • Kraftringens och Lunds kommuns satsning på ett biogasnät i
  Lunds stadskärna invigdes under september. Ledningsburen
  fossilfri biogas kan nu ersätta fossileldade gasolvärmare på
  Mårtenstorgets uteserveringar.
 • Pilotfasen av vårt stora mätarbytesprojekt drog igång under
  slutet på året med byte av ca 500 mätare. Samtliga 110 000
  mätare vi hanterar ska vara utbytta senast 2023.


En man