Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elhandelsavtal med förnybar & lokalproducerad el

El från trakten - Nytt elhandelsavtal med förnybar el från hjärtat av Skåne

El från trakten är ett elhandelsavtal för dig med extra höga miljökrav. Med El från trakten kan du som kund välja förnybar el som producerats lokalt i Skåne, från biomassa, vind och sol. Den största anläggningen är vårt bioeldade kraftvärmeverk i Örtofta, bara någon kilometer utanför Eslöv. Här har vi stenkoll på produktionsprocessen som uteslutande sker med förnybara och återvunna bränslen.

På Kraftringen har vi som mål att leda utvecklingen av framtidens energi och redan idag är all el vi säljer förnybar. Med El från trakten tar vi nu ytterligare ett steg i vårt erbjudande till dig som är kund med extra höga miljökrav. El som är lokalproducerad är dessutom extra viktigt här i södra Sverige, där behovet överstiger tillgången.

Textillustration av texten "El från trakten" med myror som knuffar på bokstäverna

Välj lokalproducerad el från Skåne
Det nya elhandelsavtalet El från trakten innebär att du köper el som producerats i Kraftringens kraftvärmeverk, vindkraftverk och solpark. El från trakten är det bästa valet för dig som gillar lokalproducerat och hållbart.

Örtotfaverket, söder om Eslöv
Örtoftaverket är ett av Sveriges modernaste biokraftvärmeverk. Här produceras värme, men även förnybar el (som motsvarar elbehovet för Eslövs kommun). Biobränslet utgörs främst av spill från pappersmassa- och skogsindustrin: toppar, grenar och andra trädrester efter avverkning som vi samlar upp från närliggande skogar och gårdar. 

Vindkraftverk på de skånska slätterna
Kraftringen producerar el i vindkraftverk som är utspridda över flera skånska kommuner; Lund, Kävlinge, Tomelilla och Hörby. Vindkraft får för varje år en mer betydande roll i det svenska elsystemet och står idag för ungefär en sjättedel av den producerade elen.

Solparken i Forsby, söder om Klippan
Kraftringens nyaste produktionsanläggning är en solpark söder om Klippan, som driftsätts hösten 2022. Inom solparken satsas det på den biologiska mångfalden, bl.a. genom flera åtgärder som förbättrar för vilda bin och andra viktiga pollinatörer. Delar av året betar markägarens får inom solparken, ett smart samarbete!

Passa på. Teckna ditt avtal nu!
Volymen el vi producerar är begränsad, så passa på och teckna ditt nya avtal redan idag om du vill vara säker på att få lokalproducerad el.

Teckna ditt nya avtal här!

El från trakten innebär:

  • Förnybar & lokalproducerad el
  • Ett flexibelt avtal – ditt elpris följer marknaden
  • Ursprungsgarantier från lokala kraftverk
  • Återinvestering i lokala miljöinitiativ

Välj El från trakten!

Genom att välja El från trakten bidrar du till att skapa arbetstillfällen för grannar och medmänniskor. Överskottet från intäkterna går till aktörer som arbetar med biologisk mångfald, folkhälsa och naturskyddande åtgärder. Till exempel har vi nyligen inlett ett samarbete med Stiftelsen Skånska landskap vars uppdrag är att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer och stimulera det rörliga friluftslivet.

Ett elhandelsavtal med rörligt pris
El från trakten bygger på ett rörligt elpris där priset varierar varje månad. Vanligtvis är ett rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Avtalet är löpande och helt utan bindningstid.

Teckna ditt nya avtal här!