Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnät, elhandel & skatter. Så fördelas pengarna du betalar för din el

När det är dags att betala elräkningen är det många som undrar vart pengarna går. Här förklarar vi vad du egentligen betalar för och hur vi på Kraftringen använder intäkterna för att leva upp till Parisavtalet och målet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

När du betalar för din el så fördelas pengarna i tre olika delar: Till elnätsägaren som äger nätet där du bor, till elhandelsbolaget som du har avtal med och till skatter och avgifter till samhället - denna sista utgör ca 50 % av din totala elräkning. 

Kostnader för elhandel - 25 %. Hur mycket du betalar beror på hur mycket du använder.

Elhandelskostnaden är det du betalar för elen du använder. Elen köper du genom avtal med ett elhandelsföretag som du själv väljer. Priset styrs av tillgång och efterfrågan och påverkas av exempelvis årstid, väder, tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen och i vilket elområde du bor. Största delen av elhandelskostnaden går till elhandelsproducenterna, det vill säga de som producerar och säljer elen på elbörsen. Läs mer om hur du tecknar elhandelsavtal med Kraftringen här.

Kostnader för elnät - 25 %. Går till underhåll av elnätet och till att investera i en hållbar framtid.

Elnätskostnaden är den avgift du betalar för att elen ska transporteras hem till dig via elnätet. Avgiften betalar du till elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Elnätsföretaget kan du inte välja själv eftersom det bara finns ett i varje område. Kraftringen är elnätsägare i delar av Skåne, Småland och Blekinge.

För att se till att av kostnaden är skälig gentemot konsumenterna kontrolleras avgifterna av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen.  

Det är en vanlig missuppfattning att regionnätet och stamnätet finansieras via skatter, men så är inte fallet, utan det är du som betalar detta via din nätavgift. Våra viktiga elnät, som sträcker sig över hela vårt långa land, bekostas helt av de intäkter som kommer från kunderna.

När du betalt nätavgiften fördelas denna sedan mellan olika nätägare (stamnätsägare, regionnätsägare och lokalnätsägare).

Här kan du  läsa mer om hur elnätet är uppbyggt i Sverige.

Elnät

Elnätsavgifterna går till drift, underhåll och förnyelse av ledningarna som transporterar elen. Just nu undergår hela samhället en enorm energiomställning och vi på Kraftringen gör nu enorma investeringar för att leva upp till vår ansvar vad gäller Sveriges roll i Parisavtalet.

Läs om våra pågående investeringar här!

Erik elnät

Erik Häggsgård är avdelningschef för Teknik & Planering på Kraftringen. Han berättar att det kommer att för att nå kravet på nollutsläpp till 2045 behövs mycket mer kapacitet i det svenska elnätet än vad som finns idag. För landet som helhet krävs investeringar på cirka 500 miljarder kronor. I den här intervjun berättar han om Kraftringens roll i omställningsarbetet. 

Skatter och avgifter - 50 %

Ungefär 50 % av dina totala elkostnader består av skatter och avgifter till samhället. Det är avgifter som bestäms av staten och som varken du som kund, ditt elhandelsföretag eller ditt elnätsföretag kan påverka. Avgifterna består av bland annat energiskatt, kostnad för elcertifikat, moms och myndighetsavgifter.

Läs mer om elkostnadens tre delar i Energiföretagens broschyr här.

Alla avgifter på samma faktura

Om du väljer att köpa din el från ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern som ditt elnätsbolag får du oftast bara en faktura. Annars får du två olika – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Övriga skatter och avgifter debiteras också på dessa fakturor. Exempelvis hittar du kostnaden för energiskatt på elnätsfakturan. Mer information om hur du läser din faktura hittar du här.

Om du har Kraftringens som elnätsföretag och väljer att även teckna ett elhandelsavtal med oss får du alla dina elkostnader smidigt samlade på en faktura.