Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Ljusning gällande elpriset i januari

Information för dig med rörligt elhandelspris. Sidan uppdaterad 2022-02-03

Efter en historiskt dyr decembermånad är det mycket välkommet med priser som är avsevärt lägre under årets första månad. Detta påverkar särskilt dig som har ett rörligt elhandelspris. Många av de faktorer som gjorde att priset blev väldigt högt under december har inte upprepat sig, vilket fått till följd att vi nu ser helt andra nivåer på det rörliga elpriset.

Så här såg det ut i januari respektive december:

Januari 2022

Elområde 4
Volymvägt rörligt elpris 122,14 öre/kWh ex moms (152,68 öre/kWh inkl moms)

Elområde 3
Volymvägt rörligt elpris 116,90 öre/kWh ex moms (146,13 öre/kWh inkl moms)

December 2021

Elområde 4
Volymvägt rörligt elpris 199,64 öre/kWh ex moms (249,55 öre/kWh inkl moms)

Elområde 3
Volymvägt rörligt elpris 195,43 öre/kWh ex moms (244,29 öre/kWh inkl moms)

Samtliga priser är exklusive påslag.

Priserna på elbörsen har dock varit väldigt ryckiga under månaden med omväxlande dyra och billigare dagar, men det har inte varit lika långa perioder med riktigt höga priser som vi såg före årsskiftet.

Gas

De mycket låga lagren av gas i Europa har förbättrats något, men det mycket spända säkerhetspolitiska läget mellan främst Ryssland och Ukraina är fortsatt oroande.

Vind

Januari har varit förhållandevis mild och blåsig vilket inneburit mycket vindkraftproduktion.

De friska vindarna har dock tyvärr också inneburit en del stormar med störningar och skador på el-infrastrukturen. Elnätsägare gör stora investeringar för att vädersäkra sina elnät och tillgängligheten på elleveranserna är mycket hög men ibland är vädrets makter starkare och kunder drabbas av avbrott.

Vatten och kärnkraft

Det har även fyllt på med en del nederbörd i vattenkraftmagasinen. Kärnkraftverket Ringhals 3, som hade lite problem precis runt årsskiftet, har kommit tillbaka och alla tillgängliga kärnkraftverk levererar på full effekt just nu.

Hur ser det då ut framåt?

Priset på el är fortsatt mycket känsligt och även små avvikelser mot normala nivåer ger stort utslag på priset. Det gäller till exempel överföringskapacitet inom Sverige men också vindkraft och utvecklingen för gaspriset som oftast är prissättande för att producera el i våra grannländer.

Under februari börjar den kraftigt försenade femte finska kärnkraftreaktorn Olkiluoto 3 att börja leverera el. Reaktorn ökar långsamt sin elproduktion och väntas vara i full drift under sommaren 2022. Det innebär att det i princip konstanta exportflödet av el från Sverige till Finland kommer att minska. Det finns dock risk för att det minskade finska importbehovet inte får så stor positiv påverkan på överföringskapaciteten från norra till södra Sverige som vi så väl hade behövt. Det finns tyvärr fortsatt hög risk för stora prisskillnader mellan olika geografiska områden i Sverige.

(Den tredje reaktorn började byggas 2005 och var ursprungligen planerad att tas i drift 2009. Efter många förseningar hade reaktorn sin första kriticitet den 21 december 2021.)

Det finns fortsatt risk för att det kommer perioder med kallt väder och mindre vind- och vattenkraftproduktion och höga priser under perioder, men i takt med att årstiderna växlar minskar elanvändningen och elmarknaden blir inte så känslig.

Vi rekommenderar som vanligt att försöka hålla nere elanvändningen. För dig som har laddbar bil eller uppvärmningssystem med så kallat ”smarta funktioner” kan det vara väldigt intressant att gå över till ett timprisavtal. 

Det kommer löpande information från Energimyndigheten om att arbetet fortskrider med förslaget kring elpriskompensation. Det pågår intensiva diskussioner mellan branschföreträdare och myndigheter kring hur detta stöd ska betalas ut, men det finns fortsatt en lång rad frågor kvar att lösa och konkret information och tidplan saknas i dagsläget. För senaste nytt hänvisar vi till regeringens webbplats: Frågor och svar elpriskompensation - Regeringen.se

Många kontaktar vår kundservice just nu

Elavbrott och förra månadens höga elhandelspris har tillsammans med omfattande sjukfrånvaro hos vår kundservicepersonal tyvärr lett till långa svarstider för kunder som velat komma i kontakt med oss. Vi beklagar detta och vi jobbar stenhårt på att komma i kapp.

Elledningar och träd