Stäng stäng ikon

Nu är det kris

KRIS DESKTOP. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KRIS MOBIL. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Läs mer om detta pil höger
Stäng stäng ikon

Störningar i elnätet

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam et velit dapibus, mattis lectus condimentum, dapibus metus. Pellentesque eu elit lectus.

Läs mer

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter och villkor

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter som du betalar om du har ett elnätsabonnemang med oss, det vill säga du bor i eller har din verksamhet inom vårt nätområde och använder el. Elnätsavgiften täcker alla kostnader som är förknippade med att leverera elen hem till dig via elnätet.

Avtalsvillkor

Här finns elbranschens allmänna avtalsvillkor som rör ditt elnätsabonnemang som privatperson. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. I våra egna avtalsvillkor kan du läsa om sådant som gäller speciellt för dig som har ett elnätsabonnemang hos oss.

Elnätsavgifter för privatkunder

Elnätsavgifter fr.o.m. 2018-05-01
Säkring Abonnemang
Lägenhet 2 100 kr
16 A 4 140 kr
20 A 6 540 kr
25 A 8 160 kr

Priserna är inklusive moms och per år. Energiskatt tillkommer. Överföringsavgift är i samtliga fall 22 öre/kWh. Se priser för samtliga säkringsabonnemang fr.o.m. 2018-05-01 längst ner på sidan.

I abonnemangsavgiften i tabellen ingår följande myndighetsavgifter:

Elsäkerhetsavgift

För att finansiera Elsäkerhetsverket tas en årlig avgift på 6 kronor ut av alla elkunder.

Nätövervakningsavgift

För att finansiera nätmyndighetens verksamhet tas en särskild årlig avgift ut av alla elkunder. Avgiften är 3 kronor per år.

Elberedskapsavgift

Avgiften ska täcka de kostnader som företag och myndigheter har för att förstärka systemet för landets elförsörjning så att det bättre står emot påfrestningarna under kriser och krig. Avgiften är 45 kronor per år.

Övriga avgifter

  • Vid inflyttning tas en avgift på 300 kronor ut.
  • Vid extra avläsning på egen begäran, tas en avgift på 300 kr ut.

Tillämpningsbestämmelser

Nätägaren tillhandahåller trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund efter fastställda avgifter samt enligt dessa tillämpningsbestämmelser och gällande avtalsvillkor.

Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt. Ändring av avgiftsbestämmande säkring/passdel får ske endast av behörig installatör, som erhållit medgivande av nätägaren. Tänk på att det är viktigt att din installatör skickar en s.k. färdiganmälan till oss när ändringen är gjord, ändringen av ditt elnätsabonnemang görs tidigast från det datum då vi fått in färdiganmälan.

Säsongsmässigt betingad ändring av abonnemang och säkring medges ej. Ändring får ske högst en gång under loppet av 12 månader. Som avgiftsbestämmande säkring tillåts trög säkring.

Abonnemangsavgift för lägenhet tillämpas för mätarsäkring högst 20 A och endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. För enfasleverans (230 V) i kolonistuga och hobbylokal utgår abonnemangsavgift som för lägenhet i flerbostadshus.