Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Elnätsavgifter och villkor

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter som du betalar om du har ett elnätsabonnemang med oss, det vill säga du bor i eller har din verksamhet inom vårt nätområde och använder el. Elnätsavgiften täcker alla kostnader som är förknippade med att leverera elen hem till dig via elnätet.

Elnätsavgifter för privatpersoner

Elnätsavgifter fr.o.m. 2020-05-01
Säkring Fast månadsavgift (kr/mån)
Lägenhet 195 kr
16 A 385 kr
20 A 610 kr
25 A 760 kr
35 A 995 kr

Utöver den fasta månadsavgiften tillkommer en elöverföringsavgift och energiskatt. Från och med 2021-07-01 sänks elöverföringsavgiften från nuvarande 23,75 öre/kWh till 22,50 öre/kWh. Energiskatten är fr.o.m. 2022-01-01 45 öre/kWh. Samtliga belopp är inklusive moms.

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Komplett prislista för samtliga säkringsabonnemang hittar du här.

Vad avgör den fasta avgiften och hur görs en säkringsändring?

Säkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda vid en och samma tidpunkt. På Mitt Kraftringen kan du se din förbrukning ner på timnivå.

Den fasta avgiften styrs av vilken passdel som är installerad i bottenplattan, denna syns när huvudsäkringen skruvas ut. Passdelen avgör i sin tur hur stor säkringsstorlek som kan användas. För de flesta bostäder räcker det med en huvudsäkring på 16A – 25A. Om dina huvudsäkringar går sönder kan detta vara ett tecken på att du behöver större huvudsäkringar.

Bild på elmätare, huvudsäkring och passdel

Schema över passdelarnas färg och säkringsstorlek

Vill du höja eller sänka din huvudsäkring ska du kontakta en behörig elinstallatör, installatören tar sedan kontakt med oss. Efter det att vi fått en färdiganmälan från installatören ändras din elnätsavgift. Klicka här för mer information.

Vad är elöverföringsavgift?

Överföringsavgiften är den rörliga delen av elnätsavgiften som beror på hur mycket energi du använder. Överföringsavgiften, precis som den fasta elnätsavgiften, är samma oavsett vilken elleverantör du är kund hos.

Varför betalar man energiskatt?

Energiskatten går till staten och det är Sveriges riksdag som beslutar om skatten och vilken nivå den ska vara på. Fr.o.m. 2018-01-01 beslutades det att energiskatten skulle läggas på elnätsfakturan och tas bort från elhandelsfakturan. Beslutet innebar ingen kostnadsförändring för dig som kund. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverkets webbplats.

Har du solceller på taket?

Med solceller på taket får du en nätersättning för varje kWh som du inte använder själv utan istället matar ut på elnätet. I de allra flesta fall tillkommer inga extra avgifter för produktionen om du är villakund. Om du har fristående solceller eller vindkraftverk hittar du de aktuella elnätsavgifterna här.

Nätersättning för produktion

När du matar in din överskottsel till elnätet minskar elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att energiförlusterna i elnätet minskar när elen produceras lokalt. Därför ersätter vi dig med 5 öre för varje kWh som du matar ut på elnätet. Nätersättningen, som du får via din elnätsfaktura, är samma oavsett vilken elleverantör du säljer din producerade el till.

Moms för producenter

För dig som är privatperson och har en produktionsanläggning som är mindre än 255 kW betalas ingen moms på nätersättningen. Läs gärna mer på Skatteverket.se

Tillämpningsbestämmelser

Elnätsavgift betalas för varje mätpunkt. Säkringsändring får normalt ske en gång under ett kalenderår, säsongsmässiga säkringsändringar är alltså inte tillåtna.

Elnätsanslutning på lågspänning är trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund.

Avtalsvillkor

Här finns elbranschens allmänna avtalsvillkor som rör ditt elnätsabonnemang som privatperson. Villkoren är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige.