Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Solkartan

Solkartan är ett smart hjälpmedel som är framtagen av Kraftringen i samarbete med bland annat Lunds Tekniska Högskola. Solkartan ger svar på frågan hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak under ett år och ger dig därför en första indikation på hur lönsamt det är att investera i solceller på din fastighet.

OBS! Solkartan är ett utvecklingsprojekt och fungerar än så länge bara för tak i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Så här använder du Solkartan

  1. Skriva in din gatuadress i adressfältet (längst upp till vänster) för att få upp aktuellt område på kartan.
  2. Placera en tänkt anläggning genom att antingen:
    Klicka på ett hus i kartan
    Rita en egen yta
    Placera ut ett färdigt exempel på solcellsanläggning
  3. Ett pop-up fönster öppnas nu. Detta beskriver hur väl ditt tak är lämpat för solelproduktion. Med hjälp av ”Din kalkyl” i pop-up fönstret kan du få en uppfattning om hur mycket pengar du kan spara och hur lång återbetalningstiden för anläggningen är.

Är värdena exakta?

Kartan tar hänsyn till skuggning från de träd och byggnader som fanns vid insamlingstillfället. Utanför centrum där data är mer begränsad, är det inte möjligt att urskilja skorstenar och liknande mindre objekt som kan störa solinstrålningen på tak. Sedan datainsamlingen gjordes har några byggnader och en del vegetation både tillkommit och försvunnit. Därför är det viktigt att se kartan som ett hjälpmedel snarare än exakt sanning.

Hur kartan är framtagen

2009 gjordes två flygningar i Lund för att samla in höjddata genom laserskanning. I centrala Lund samlades data in med helikopter från låg höjd och 15 punkter per kvadratmeter. I övriga kommunen gjordes en liknande skanning med flygplan på högre höjd och 1,6 punkter per kvadratmeter. Det innebär att upplösningen blir högre i centrum än i resterande delar av kommunen.

Projektet Solkartan

Projektet Solkartan är ett samarbete mellan Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola och Solar Region Skåne, med ekonomiskt stöd av Region Skånes Miljövårdsfond. En del av projektet genomfördes som ett examensarbete vid institutionen för ekosystemteknik på LTH.

Syftet med projektet var att främja produktionen av förnybar el, i synnerhet solel. Projektet handlade om att utveckla en metod för att ta fram en solkarta och att göra denna tillgänglig för allmänheten, bland annat genom publicering här på Kraftringens webbplats. Målet med kartan var att skapa ett lättillgängligt verktyg för såväl små som stora fastighetsägare som funderar på om fastigheten är lämplig för att installera solceller på.

Metoden bakom kartan har beskrivits och gjorts tillgänglig för andra aktörer inom energibranschen och kommuner som är intresserade av att öka solelproduktionen.