Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

Priser fjärrvärme – standardavtal och rörligt avtal

Många andra värmeformer som direktverkande el och värmepump är beroende av elpriset, det gör att priset för värmen kan skilja sig mycket från månad till månad. Fjärrvärmens stabila prissättning gör den till en trygg uppvärmningsform för dig som vill kunna planera dina utgifter.

Vill du ansluta till vårt fjärrvärmenät? Gör en intresseanmälan här.

Standardavtal för fjärrvärme

Den fasta avgiften fördelas över året. Energipriset beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen. 

Fjärrvärmepris 2022
Standardavtal - villor/småhus

Energipris
760 kr per MWh (76,0 öre per kWh)
Fast avgift
4 080 kr per år

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare. 

Fjärrvärmepris 2021
Standardavtal - villor/småhus

Energipris
752 kr per MWh (75,20 öre per kWh)
Fast avgift
4 040 kr per år

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2021-01-01 till 2021-12-31.

Jämförpriser standardavtal

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus.

Jämförpriser 2022
Standardavtal - villor/småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast kostnad per år Rörlig kostnad per år
15 MWh (15 000 kWh) 15 480 kr 4 080 kr 11 400 kr
20 MWh (20 000 kWh) 19 280 kr 4 080 kr 15 200 kr
30 MWh (30 000 kWh) 26 880 kr 4 080 kr 22 800 kr
40 MWh (40 000 kWh) 34 480 kr 4 080 kr 30 400 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare. 

Jämförpriser 2021
Standardavtal - villor/småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast kostnad per år Rörlig kostnad per år
15 MWh (15 000 kWh) 15 320 kr 4 040 kr 11 280 kr
20 MWh (20 000 kWh) 19 080 kr 4 040 kr 15 040 kr
30 MWh (30 000 kWh) 26 600 kr 4 040 kr 22 560 kr
40 MWh (40 000 kWh) 34 120 kr 4 040 kr 30 080 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller till och med 2021-12-31. 

 

Rörligt avtal för fjärrvärme

Om du har rörligt avtal för din fjärrvärmeleverans och bor i en villa/småhus består ditt fjärrvärmepris av ett energipris. Energipriset (rörlig kostnad) beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen.

Fjärrvärmepris 2022 
Rörligt avtal - villor/småhus

Energipris
1 051 kr per MWh (105,10 öre per kWh)

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare. 

Fjärrvärmepris 2021 
Rörligt avtal - villor/småhus

Energipris
1 041 kr per MWh (104,10 öre per kWh)

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2021-01-01 till 2021-12-31. 

Jämförpriser rörligt avtal

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här nedan kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus.

Jämförpriser 2022
Rörligt avtal - villor/småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år Rörlig kostnad per år
8 MWh (8 000 kWh) 8 408 kr 8 408 kr
10 MWh (10 000 kWh) 10 510 kr 10 510 kr
14 MWh (14 000 kWh) 14 714 kr 14 714 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare.

 

Jämförpriser 2021
Rörligt avtal - villor/småhus

Årlig förbrukning Total kostnad per år Rörlig kostnad per år
8 MWh (8 000 kWh) 8 328 kr 8 328 kr
10 MWh (10 000 kWh) 10 410 kr 10 410 kr
14 MWh (14 000 kWh) 14 574 kr 14 574 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2021-01-01 till 2021-12-31.

 

Differentierad prissättning

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig åt. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Du är välkommen att kontakta oss för offert och pris.

Fast och rörlig avgift

Ditt totala fjärrvärmepris består av två delar: en fast och en rörlig avgift.

Fast avgift (fast kostnad)

Det du betalar i fast kostnad för din fjärrvärme varje år används till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att det har en hög driftsäkerhet. En del av den fasta kostnaden används också för att kunna producera värme – inköp av ny utrustning, underhåll och utbyggnad av panncentraler.

Energipriset/Energiavgift (rörlig kostnad)

Den rörliga kostnaden beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Produktionskostnaden bestäms till största delen av bränslekostnaden.