Stäng stäng ikon

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.

Läs mer här!

Cookies

ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

fjarrvarme-varldens-enklaste-varme-v3.png

BLOCKSEKTION 4 Guide solceller

Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies

100 % förnybar biogas

Biogas är en ren och smidig energikälla och sedan 2016 får alla våra privatkunder 100 % förnybar biogas i sina ledningar. En MWh biogas innebär en besparing på 205 kg CO₂-utsläpp jämfört med en MWh naturgas. En stor miljövinst, men var kommer biogas från?

Så tillverkas biogas

Biogas framställs av restprodukter från bland annat jordbruk, gödsel, hushållssopor och avloppsvatten. Kraftringen köper in både importerad och svensk biogas beroende på marknadssituation. Biogas produceras bland annat i Källbyverket, VA Syds avloppsreningsverk, i södra Lund. Här renas stora delar av Lunds avloppsvatten innan det släpps ut i Höje å. Sedan maj 2010 tas rötgasen som bildas när vattnet renas tillvara. Slammet avskiljs från avloppsvattnet och rötas sedan i 30 dagar. Under rötningen bildas koldioxid och metangas. I biogasanläggningen tas koldioxiden bort och därefter kan gasen skickas ut på nätet.

Minskade utsläpp

I full drift producerar biogasanläggningen på Källby ca 7 GWh biogas per år. 7 GWh energi räcker ungefär till 1 000 gasdrivna bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1 000 mil/år. Biogasen bidrar också till att koldioxidutsläppen minskar med drygt 1 700 ton per år i Lund.

Källby Reningsverk